Skip to main content

Kaasav haridus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta, 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Meie magistriõppest saad just sellised teadmised ja oskused, mida praegu Eesti koolides väga oodatakse. See on ka kogenud õpetajale hea võimalus arendada end koos teiste praktikutega uusima teaduse toel, sest paindlik õppekorraldus võimaldab ühitada õpingud tööga. 

„Meie magistriõppes saad teada, kuidas luua iga õpilase jaoks selline õpikeskkond, et ta tunneks end õppides hästi, turvaliselt ja sisemiselt motiveeritult. Eesti tööturg vajab spetsialiste, kes on kursis haridusteaduse uuemate suundadega ja oskavad võtta Eesti hariduselus kasutusele parimad lahendused.“

Eneli Liblik, kaasava hariduse õppekava programmijuht

Õppetöö

Sa saad teadmised ja oskused erinevate vajadustega õppijate toetamise kohta. Tähelepanu all on õppija areng ja õppimise alused, õppija vajadused ning tema emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu toetamine, samuti sel eesmärgil õpikeskkonna kohandamine. Lisaks keskendume õpetaja professionaalsele arengule ja teaduspõhisele õpetamisele. 

Kaheaastane magistriõpe toimub ainult osakoormusega (kokku 60 EAP, keskmiselt 15 EAP semestris) ja on tasuta.  

Meil õpitakse sessioonidena, st loengud, seminarid ja praktikumid on Tartus kord kuus neljapäevast pühapäevani. Suure osa õppest moodustab üliõpilase iseseisev töö.  

Õpe on üles ehitatud nii, et sa saaksid iseseisvate praktiliste ülesannete tegemiseks kasutada oma töökohta, kaasates sellega õppetöösse ka oma õppeasutuse ja andes panuse selle arengusse.  

Õpingute lõpus kaitsed magistritöö või sooritad magistrieksami. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa hakkad õppima haridusteaduste instituudi äsja renoveeritud tänapäevases õppehoones Tartu kesklinnas. Siin õpivad ka tulevased lasteaia- ja kooliõpetajad, eripedagoogid, logopeedid ning haridusuuendajad. 

Meie üliõpilastel on võimalus astuda üliõpilas- ja erialaorganisatsioonide liikmeks, luua suhteid vilistlastega ning nautida Tartu tudengielu kogu selle rikkuses.  

Image

Peale lõpetamist

Magistrikraadi saanul on võimalus saada 7. taseme vanemõpetaja kutse koos valitava kompetentsiga „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis“. See kinnitab, et sa oskad toetada nüüdisaegses klassiruumis iga õppijat ning teha koostööd paljude osalistega, et tagada kõigile lastele õpitugi ja eduelamus. Selliste oskustega õpetajad on väga oodatud kõigis koolides ja lasteaedades üle Eesti. 

Image

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;

 • õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötamise kogemus vähemalt viis aastat;

 • õpingute ajal töötamine õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina (juhi või muu tugispetsialistina töötades on vajalik õpingute ajal ka õpetaja või eripedagoogi ülesannete täitmine).

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka elulookirjeldus. Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Erialakatse toimub 5. juuli 2022 kell 11.00-17.00; 6. ja 7. juuli 2022 kell 10.00 - 16.00 aadressil Jakobi 5, Tartu.

Erialakatsele pääsemise tingimuseks on elulookirjelduse esitamine, millest lähtuvalt on kandidaadil:

 1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 2. õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötamise kogemus vähemalt viis aastat;
 3. õpingute ajal töötamine õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina (juhi või muu tugispetsialistina töötades on vajalik õpingute ajal ka õpetaja või eripedagoogi ülesannete täitmine).

Elulookirjeldus esitatakse koos avaldusega SAIS-is. Nõuetele vastav elulookirjeldus on aluseks erialakatse intervjuule.

Erialakatse

Erialakatse eesmärk on selgitada välja kandidaadi huvi ja valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid oma õpetajatöös.  

Erialakatse toimub intervjuu vormis. Erialakatse eesmärk on välja selgitada kandidaadi valmisolek magistriõpinguteks Kaasava hariduse erialal, motivatsioon ja hoiakud kaasava hariduse rakendamiseks ning orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes. Intervjuu toimub järgmiste teemade raames:

 • kandidaadi enesetutvustus ja varasem õpetamiskogemus;
 • kandidaadi huvi, motiveeritus ja valmisolek kaasava hariduse rakendamiseks;
 • kandidaadi üldine orienteeritus Eesti ja maailma hariduselu puudutavavas temaatikas.

Intervjuu läbiviimisel tugineb komisjon ülalmainitud teemadele ning kandidaadi elulookirjeldusele. Intervjuu kestab 20-30 minutit.

Hindamine

Vastuvõtukomisjon hindab (100-punkti süsteemis) kandidaadi sobivust magistriõppes osalemiseks järgmiste kriteeriumite alusel:

 • huvi, motiveeritus ja valmisolek kaasava hariduse rakendamiseks (25 p);
 • orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu puudutavas temaatikas (25 p);
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel (25 p);
 • väljendusoskus ning eneseesitluse sisukus ja stiil (25 p).

Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinde alusel. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Eneli Liblik
kaasava hariduse õppekava programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel