Kaasav haridus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
koolieelse lasteasutuse õpperühm 26, üldhariduse õpperühm 26
Õppetasu
tasuta

Kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Meie magistriõppest saad just sellised teadmised ja oskused, mida praegu Eesti koolides ja lasteaedades väga oodatakse. See on ka kogenud õpetajale hea võimalus arendada end koos teiste praktikutega uusima teaduse toel, sest kahele õppeaastale jaotatud osakoormusega õpe võimaldab ühitada õpingud tööga. Õppekava lõpetaja saab 7. taseme vanemõpetaja kutse ning tal on valmisolek panustada oma kogukonnas kaasava hariduse rakendamisse.

Meie magistriõppes saad teada, kuidas kaasata õppetegevustesse kõik erinevate vajadustega õppijad ning luua õpikeskkond, mis on turvaline,aga toetab ka iga õppija sisemist motivatsiooni ja heaolu. Siit saad nüüdisaegsed teaduspõhised lahendused toimetulekuks mitmekesises õpikeskkonnas. Samuti saad ettevalmistuse, et täita vanemõpetaja rolli ja ülesandeid lasteaias või koolis "

Pille Nelis, kaasava hariduse õppekava programmijuht

Sa saad teadmised kaasava hariduse olemusest ja kaasamise soodsast mõjust õppijale. Lisaks omandad teadmised ja oskused selle kohta, kuidas toetada erinevate vajadustega õppijaid. Tähelepanu all on õppija areng ja õppimise alused, õppija vajadused ning tema emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu toetamine, samuti sel eesmärgil õpikeskkonna kohandamine. Keskendume ka õpetaja professionaalsele arengule ja teaduspõhisele õpetamisele.

Meie üliõpilased osalevad kohapeal õppetöös sessioonidena, st loengud, seminarid ja praktikumid on Tartus kord kuus neljapäevast pühapäevani. Suure osa õppest moodustab üliõpilase iseseisev töö.

Õppekava on üles ehitatud nii, et sa saaksid kasutada iseseisvate praktiliste ülesannete tegemiseks oma töökohta. Nii kaasad õppetöösse ka oma õppeasutuse ja annad panuse selle arengusse.

Õpingute lõpus sooritad lõpueksami, mis koosneb õpetaja portfoolio kaitsmisest ja tegevusuuringust.

Image
kaasav haridus-õppetöö

Sa hakkad õppima haridusteaduste instituudi renoveeritud tänapäevases õppehoones Tartu kesklinnas. Siin õpivad ka tulevased lasteaia- ja kooliõpetajad, eripedagoogid, logopeedid ning haridusuuendajad.

Meie üliõpilastel on võimalus astuda üliõpilas- ja erialaorganisatsioonide liikmeks, luua suhteid vilistlastega ning nautida Tartu tudengielu kogu selle rikkuses.

Image
kaasav haridus-tudengid

Magistrikraadi omandamisel saad 7. taseme vanemõpetaja kutse koos valitava kompetentsiga „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis“. See kinnitab, et sa oskad toetada nüüdisaegses rühma- ja klassiruumis iga õppijat ning teha koostööd paljude osalistega, et tagada kõigile lastele õpitugi ja eduelamus. Selliste oskustega õpetajad on väga oodatud kõigis koolides ja lasteaedades üle Eesti.

Image
kaasa haridus-tudengid

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Pille Nelis
Haridusteaduste instituut
Õpetaja- ja kõrghariduse keskus
haridusteaduste nooremlektor
Jakobi 5-B320

Sotsiaalteaduste valdkond
Haridusteaduste instituut
õppenõunik, kaasava hariduse magistriõppe programmijuht, õpetajahariduse magistriõppe programmijuht
+372 516 9397
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Registreeri infotundi

23. mail kl 16 toimub kaasava hariduse õppekava infotund Zoomis.

Registreeri end infotundi veebivormis.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024