Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot

 

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
40
Õppetasu
tasuta

Selle õppekava eelisena saad kaasa laia silmaringi ning nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused, mis tulevad kasuks igas ametis. Peale selle kujundad sa loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.  

„Õpingute jooksul sain spetsialiseeruda mind kõige rohkem huvitanud õppeainele. Omandasin laiapõhjalised teadmised, mis ei piirdunud vaid kooliprogrammis käsitletuga. Saadud oskused näha valdkonnast suuremat pilti ja luua seoseid on minu jaoks praeguses õpetajatöös hindamatu väärtusega.“

Kristofer Kotsar, vilistlane

Bakalaureuseõppes on sul spetsialiseerumiseks valida kuus suunda: bioloogia-, geograafia-, füüsika-, keemia-, matemaatika- ja informaatikaõpetaja. Sa käid muu hulgas arengupsühholoogia, füüsikalise maailmapildi ja maateaduste aluste loengutes ning saad ülevaate nii pedagoogilistest kui ka aine põhiteadmistest.  

Seminarides seod õpitu koolikontekstiga ja praktikumides kinnistad õpitut. Kõike õpitut on sul võimalik süvitsi analüüsida vaatluspraktikal koolis.  

Ainepunkte saad lisaks koguda programmeerides, veebilehti luues, aatomi- ja tuumafüüsikat uurides või näiteks looduse tundmise välipraktikal. 

Meil on päevaõpe, milles auditoorset õpet toetab e-õpe ja iseseisev töö.  

Erialaained läbid koos oma eriala üliõpilastega. Peale selle õpid psühholoogiat ja pedagoogikat, juhtimist ja suhtlemist ning nüüdisaegseid digioskusi.  

Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.  

Image
tudengid õppetööl

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada õppekava nimetusega plokile.

Meie üliõpilased õpivad paljudes Tartus Ülikooli õppehoonetes, näiteks Chemicumis, Physicumis ja Delta keskuses. Meie õppekava üliõpilaste kodu on värskelt renoveeritud haridusteaduste instituudi õppehoone Jakobi tänaval, mis on osa Tartu Ülikooli väärika ajalooga kesklinna linnakust.  

Soovi korral võid veeta semestri vahetusüliõpilasena välismaal, et oma kogemustepagasit rikastada, kuid ka tudengilinnas Tartus jätkub alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab MTÜ Noore õpetaja huviklubi (NÕHK), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutusüritusi. 

Image
õppekeskkond

Meie bakalaureuseõppe lõpetajad saavad alustada tööd koolis õpetaja abina või jätkata õpinguid magistriõppes, et omandada õpetajakutse. Neid oodatakse õppima näiteks põhikooli mitme aine õpetaja või haridusinnovatsiooni õppekava alusel. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Erialakatse toimub 3. ja 4. juulil 2023 kell 9–17 veebikeskkonnas Zoom.
Vajadusel saab erialakatset sooritada ka 6. juulil. Kui soovid erialakatset sooritada 6. juulil, võta palun ühendust avaldusel märgitud e-posti aadressil.

Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.

Erialakatse toimub vestluse vormis. Vestlus kestab umbes 20 minutit. Selle eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja –tööks õpetajana. Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning õpetajatöös orienteerumisega.

Erialakatset hindab komisjon lähtudes järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks õpetajana (max 30 p);
 • üldine orienteerumine loodus- ja reaalainete baasteadmistes (max 30 p);
 • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus (max 20 p);
 • suuline väljendusoskus (max 20p).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 50% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust või erialakatse tulemust (valida tuleb kahest üks) 50% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Eluline matemaatika (P2TP.TK.035) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I (P2TP.TK.009) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II (P2TP.TK.010) 3 EAP
 • Matemaatika rakendusi (P1TP.TK.022) 3 EAP
 • Arvuteooria (P2TP.TK.052) 4,5 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale I (P2TP.TK.003) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale II (P2TP.TK.004) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale III (P2TP.TK.005) 3 EAP
 • Astronoomia (P2TP.TK.043) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale I (P2TP.TK.016) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale II (P2TP.TK.017) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale III (P2TP.TK.018) 3 EAP
 • Orgaaniline keemia (P2TP.TK.019) 3 EAP
 • Programmeerimise algkursus (P2TP.TK.026) 3 EAP
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.020) 3 EAP
 • Anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.023) 3 EAP
 • Geneetika ja evolutsioon (P2TP.TK.021) 3 EAP
 • Rakubioloogia ja biokeemia (P2TP.TK.022) 3 EAP
 • Taimeanatoomia (P2TP.TK.024) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Jana Kuremägi
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5–A130
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5–A130
+372 737 6444
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023