Kliiniline farmaatsia

Magistriõpe
Autor:
Annela Kams

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

30. aprill

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
1.5 aasta , 90 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Veebiõpe
Õppekohtade arv
20 tasulist õppekohta
Õppetasu
110 €/EAP
Tasuta õppekohtade arv
Tasuta õppekohad puuduvad

Kliinilise proviisorina teed tihedat koostööd arstide, õdede ja ka patsiendi endaga, et leida patsiendile sobivaim tõenduspõhine raviskeem ning saavutada parim ravitulemus. Kogu õpe on veebis ning sobib seepärast hästi nii juba töökogemusega kui ka praktiseerivatele üld- ja haiglaapteekritele. Ingliskeelse õppekava alusel õppides saad tööellu kaasa suurepärased koostöösidemed, sest meie vilistlased on pärit erinevatest riikidest. 

Meil on ingliskeelne õpe.

Pooleteise aasta jooksul õpid, kuidas viia igapäevases ravis ellu tõhusa, individualiseeritud ja tõenduspõhise farmakoteraapia põhimõtteid. Õpe on probleemipõhine, nagu näeb ette ka su hilisem töökeskkond. 

Esimesel aastal kogud teadmisi nii alusainetest (näiteks farmakokineetika, farmakodünaamika ja laborimeditsiin) kui ka kroonilistest haigustest. Aluseks on võetud kliinilise proviisori vaatepunkt. 

Kodutöödena lahendate haigusjuhte, mida arutate üheskoos veebiseminaris. Iga mooduli lõpus tuleb sooritada test. 

Haigusjuhte lahendades kinnistuvad su teadmised ravimite kohta (näiteks sellistes valdkondades nagu farmakoloogia, farmakoökonoomika ja tehnoloogia), aga ka kliinilise ravi kohta. Samuti õpid, kuidas tagada oma töös tõenduspõhisus (allikmaterjali kasutamine ja analüüs) ning suhelda teiste tervishoiutöötajate, patsientide ja nende lähedastega. 

Viimasel poolaastal keskendud oma magistritööle, mille kirjutad endale huvipakkuval teadussuunal. 

Õppejõud on kliinilised proviisorid Eestist ja teistest Euroopa riikidest, muu hulgas Hollandist, Horvaatiast, Islandilt, Lätist, Maltalt ja Saksamaalt. 

Sa asud õppima inglise keeles ja mitmekultuurilises keskkonnas, sest su kaasüliõpilased ja õppejõud on pärit nii Eestist kui ka välisriikidest. Nad aitavad sul mõista erinevaid seisukohti ja näha ka kokkupuutekohti. 

Õpe toimub veebis Moodle’i keskkonnas. Kasutame Moodle’i kõiki võimalusi, näiteks osaled sa e-loengutes, veebiseminaridel BigBlueButtoni vahendusel, arutled foorumites ja teed teste. 

Lõpetamise järel on sul võimalus asuda tööle kliinilise proviisorina nii haiglas kui ka jaemüügi apteegis. Meie vilistlased suudavad pakkuda patsientidele kõrgemal tasemel raviminõustamist. 

Lõpetamisel saad sa farmaatsiamagistri kraadi. 

Kandideerimisavalduse kliinilise farmaatsia õppekavale saad esitada, kui sul on
 

  • magistrikraad või sellele vastav haridustase farmaatsias

NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled magistrikraadi omandanud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Kandidaadi hindamine

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • motivatsioonikirja 50% ulatuses
  • sisseastumisintervjuu tulemust 50% ulatuses

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsiks. Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Motivatsioonikiri on maksimaalselt 500 sõna ja see peaks sisaldama:
• selged tõendid taotleja huvide kohta kliinilise farmaatsia vastu;
• eelnev kogemus apteekrina;
• kirjeldus õppekava läbimise eeldatavate mõjude kohta taotleja tulevasele tööpraktikale ja karjääriplaanidele;
• ülevaade kandidaadi ideedest magistritöö uurimisteema kohta
*Ükski motivatsiooniavalduses kirjeldatud uurimisteema ei ole siduv ja võib õppekava jooksul muutuda

Hindamiskriteeriumid:
• hea sobivus taotleja eesmärkide ja programmi vahel (50 punkti)
• analüüsi- ja argumenteerimisoskus (30 punkti)
• inglise keele valdamine ja täpsus (20 punkti)
Hindamine: iga komisjoni liige hindab kandidaatide motivatsioonikirju kolme kriteeriumi alusel. Iga kriteeriumi hinnatakse maksimaalselt 100 punktiga ja tulemus on positiivne ainult siis, kui taotleja kogub vähemalt 51 punkti.

 

Täpne intervjuu aeg lepitakse kokku iga kandidaadiga eraldi aprilli alguses. Intervjuud toimuvad 01.04. - 12.04.2024.


Intervjuu eesmärk on välja selgitada kandidaadi: motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime;
• motivatsioon iseseisvaks õppimiseks – sh veebiõpe ja magistritöö;
• kriitiline mõtlemine, arutlus- ja analüüsioskus;
• meeskonnatöö olemuse mõistmine ja valmisolek meeskonnatööks;
• eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus.

Sisseastumisintervjuu struktuur:
• intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
• komisjoni liikmete küsimused kandidaadi motivatsiooni, võimete ja valmisoleku kindlakstegemiseks (8-9 min);

Hindamiskriteeriumid:
• motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime (30 punkti);
• motivatsioon iseseisvaks õppimiseks – sh veebiõpe ja magistritöö (30 punkti) kriitiline mõtlemine, arutlus- ja analüüsioskus (10 punkti)
• meeskonnatöö olemuse mõistmine ja valmisolek meeskonnatööks (10 punkti)
• eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus (20 punkti).

Hindamine: iga komisjoni liige hindab kandidaati vestluse käigus viie kriteeriumi alusel.
Koondhinne on komisjoni liikmete hinnete keskmine. Intervjuu maksimaalne punktisumma on
100 punkti ja tulemus on positiivne ainult siis, kui taotleja kogub 51 punkti või rohkem.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Loe teema kohta lähemalt õppekava Facebooki-lehelt.

Tutvu Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnaga.

  

Jana Lass
kliinilise farmaatsia kaasprofessor
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024