Euroopa õpingud

Magistriõpe
Autor:
Andero Kalju

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Euroopa õpingud on mõeldud inimesele, kes tunneb huvi Euroopa Liidu toimimise vastu ja soovib saada teada, millised on eri poliitikavaldkondade tulevikuteemad. Lisaks omandad teadmised peamistest sotsiaal-majanduslikest suundumustest, julgeolekupoliitikast ja rahvusvahelistest rahastamisprogrammidest. Kuna õppekava keskmes on juhtumi- ja probleemipõhine õpe, on sul võimalus siduda õppetöö praktikaga juba õpingute ajal.  

„Euroopa õpingute õppekava ei ole suunatud ainult Euroopa Liidu veendunud austajatele ega nii-öelda maailmakodanikele. See õpe pakub mitmekülgseid teadmisi, huvitavaid tutvusi ja väärt mõtteainet igaühele. Euroopa Liidu ajaloo, juhtimisstruktuuri ning poliitika tundmaõppimine aitab paremini mõtestada igapäevaseid sündmusi ja arengusuundi meie ümber nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.“ 

Tanel Kiik, vilistlane, tervise- ja tööminister

„Teadmised on olulised, kuid üleilmastunud maailmas ainult nendest ei piisa, sest konkurentsirohkel tööturul hinnatakse ka rahvusvahelist kogemust. Skytte instituudis on õpe nii eesti- kui ka ingliskeelne, professorid ja üliõpilased erinevatest riikidest ning oma ala tippspetsialistidest külalislektoreid näeb tihtipeale „Aktuaalses kaameras“. Seminarides hindan kõige rohkem õppejõu ja üliõpilaste interaktiivset arutelu, tänu millele on õpitulem tavalisest palju efektiivsem.“  

Reelika Maranik, vilistlane, Cleveron AS-i Collect.Neti turundusjuht

Kaheaastane õpe on korraldatud sessioonidena Tartus keskmiselt kaks korda kuus reedest pühapäevani. 

Sa saad ülevaate Euroopa Liidu ajaloolisest kujunemisest, praegusaja toimimisest, poliitikast ja institutsioonidest. Mitme valdkonna õppeained moodustavad kokku valdkonnaülese õppekava, mis annab teadmisi nii majandus- ja õigusteadusest kui ka riigiteadustest, lisaks projektikirjutamise oskuse. Meie eesmärk on pakkuda sulle kõigi nende teemade isiklikku läbitunnetamist ja praktiseerimist.  

Õppes on keskne arenguseminar, mille eesmärk on valmistada sind ette magistritöö kirjutamiseks, toetada sind teadmiste ja oskuste omandamisel ning aidata sul siduda loengutes õpitu ühtseks tervikuks. Selline meetod loob motiveeriva õppekeskkonna, kus arendame muu hulgas akadeemilist kirjutamist, tegeleme kursuseprojektidega ning käime õppereisidel tutvumas põnevate inimeste ja organisatsioonidega.   

Image

Sa hakkad õppima Tartus kaunil Toomemäel Lossi 36 asuvas õppehoones. 

Euroopa õpingute üliõpilastele annavad loenguid Johan Skytte poliitikauuringute instituudi hinnatud õppejõud, aga ka teised sotsiaalteaduste valdkonna eksperdid. Nende seas on lektorid majandus- ja õigusteaduskonnast: külalisprofessor Siim Kallas, makroökonoomika professor Raul Eamets, e-valimiste ekspert Mihkel Solvak ning võrdleva poliitika kaasprofessor Piret Ehin. Sind õpetavad kogenud õppejõud ja praktikud nii Eestist kui välismaalt, kes toovad klassiruumi uusi trende ja uudiseid maailmas toimuvast. 

Korraldame üliõpilastele regulaarselt avalikke loenguid, seminare, konverentse ja teisi harivaid üritusi, kuhu kutsume esinema tippspetsialiste kõikjalt maailmast. Sul on võimalus lüüa instituudi tegemistes kaasa näiteks praktikat tehes ja üritusi korraldades.  

Kuna õpe on nii eesti kui ka inglise keeles, võimaldab see sul parandada oma inglise keeles väljendumise oskust ja omandada erialast sõnavara.  

Väga tähtis on õppematerjalide iseseisev läbitöötamine ja rühmatöö. Meie õppejõud kasutavad aktiivõppemeetodeid, mille eesmärk on arendada üliõpilaste kriitilist mõtlemist ja oskust lahendada probleeme nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna. 

Johan Skytte poliitikauuringute instituut on Tartu ülikooli kõige rahvusvahelisem üksus. Meie magistrantidele on loodud hulk stipendiumivõimalusi enesetäiendamiseks Euroopa, Ameerika Ühendriikide ja teistes maailma ülikoolides. Näiteks saab igaüks soovi korral osaleda Erasmus+ programmi kaudu üliõpilasvahetuses, õppida semestri välismaal või käia seal õppevisiidil.  

Uuematest teadussuundadest ja -uuringutest saad osa instituudi juures tegutsevate teaduskeskuste vahendusel:  

 • Euraasia ja Venemaa uuringute keskus (CEURUS)  
 • avalike e-teenuste mõju uurimise keskus (CITIS)  
 • sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) 

  ​​​​​​
  Image

Euroopa õpingute õppekava vilistlaste seas leidub nii riigiametnikke, ettevõtjaid, ajakirjanikke, teadlasi, poliitikuid, kohalike omavalitsuste töötajaid kui ka kodanikuorganisatsioonide eestvedajaid, kes töötavad Eestis, Euroopas ja mujal maailmas. Nad on aktiivsed ühiskonnaliikmed, kellel on lai silmaring, hea kohanemisvõime ja oskus näha suuremat pilti.  

Meie tuntuimate vilistlaste hulka kuuluvad teleajakirjanik Astrid Kannel, Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, Eesti Ekspressi ühiskonnateemade vastutav toimetaja Erik Moora, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, Catapult Filmsi tegevjuht ja portaali poliitika.guru toimetaja Tõnis Leht ning MTÜ Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare.  

Pärast Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste magistrikraadi saamist on sul võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse. Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ja CV. 

Erialakatse koosneb kolmest osast: motivatsioonikiri, CV ja intervjuu.


Motivatsioonikiri ja CV

Motivatsioonikiri ja CV tuleb lisada koos avaldusega SAIS-i.

Motivatsioonikirjas (4600 tähemärki) palume välja tuua

 • Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja eelneva haridustee ning seniste akadeemiliste tegevuste seos õppeprogrammiga;
 • argumenteeritud seisukohad huvipakkuvate uurimisteemade kohta;
 • magistriõpingute jooksul kogutavate teadmiste rakendamise tulevikuväljavaated ja karjääriperspektiivid;
 • muud erialavalikuga seonduvad aspektid;
 • senine haridustee ja eelnevad akadeemilised tegevused; 
 • töökogemus;
 • ühiskondlik aktiivsus.

 

Hindamine

Motivatsioonikirja ja intervjuud hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Tulemus kujuneb järgmiselt:

 • argumenteeritud Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja orienteerumine õppekava sisuga seotud teemadel, aktuaalsetes ja huvipakkuvates EL poliitikate rakendamise valdkondades (40p);
 • korrektselt ja heas akadeemilises keeles koostatud ülevaade oma varasemast elu- ja töökogemusest ja õppekäigust, suuline arutlus- ja väljendusoskus ka inglise keeles, mille oskust lisaks õppekeelele (eesti keel) eeldatakse (30p);
 • meisterlik ülevaade saadud teadmiste rakendamisest ja seos karjääriperspektiividega (CV alusel), valmisolek ja motiveeritus programmis õppida (30p).

 

Intervjuu

Intervjuu toimub 6. juulil 2023 aadressil Lossi 36. Vajadusel toimub lisavoor 7. juulil 2023. 

Sisseastumisintervjuu käigus vesteldakse üldteemadel, sh motivatsioonikirjas ja CV kajastatud teemadel.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 75% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 25% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Linda Liis Tanni
Sotsiaalteaduste valdkond
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-301

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-301
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
+372 737 6212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Täiskohaga töö ja magistrantuur. Milleks?

#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022