Skip to main content

Euroopa õpingud

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Euroopa õpingud on mõeldud inimesele, kes tunneb huvi Euroopa Liidu toimimise vastu ja soovib saada teada, millised on eri poliitikavaldkondade tulevikuteemad. Lisaks omandad teadmised peamistest sotsiaal-majanduslikest suundumustest, julgeolekupoliitikast ja rahvusvahelistest rahastamisprogrammidest. Kuna õppekava keskmes on juhtumi- ja probleemipõhine õpe, on sul võimalus siduda õppetöö praktikaga juba õpingute ajal.  

„Euroopa õpingute õppekava ei ole suunatud ainult Euroopa Liidu veendunud austajatele ega nii-öelda maailmakodanikele. See õpe pakub mitmekülgseid teadmisi, huvitavaid tutvusi ja väärt mõtteainet igaühele. Euroopa Liidu ajaloo, juhtimisstruktuuri ning poliitika tundmaõppimine aitab paremini mõtestada igapäevaseid sündmusi ja arengusuundi meie ümber nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.“ 

Tanel Kiik, vilistlane, tervise- ja tööminister

„Teadmised on olulised, kuid üleilmastunud maailmas ainult nendest ei piisa, sest konkurentsirohkel tööturul hinnatakse ka rahvusvahelist kogemust. Skytte instituudis on õpe nii eesti- kui ka ingliskeelne, professorid ja üliõpilased erinevatest riikidest ning oma ala tippspetsialistidest külalislektoreid näeb tihtipeale „Aktuaalses kaameras“. Seminarides hindan kõige rohkem õppejõu ja üliõpilaste interaktiivset arutelu, tänu millele on õpitulem tavalisest palju efektiivsem.“  

Reelika Maranik, vilistlane, Cleveron AS-i Collect.Neti turundusjuht

Õppetöö

Kaheaastane õpe on korraldatud sessioonidena Tartus keskmiselt kaks korda kuus reedest pühapäevani. 

Sa saad ülevaate Euroopa Liidu ajaloolisest kujunemisest, praegusaja toimimisest, poliitikast ja institutsioonidest. Mitme valdkonna õppeained moodustavad kokku valdkonnaülese õppekava, mis annab teadmisi nii majandus- ja õigusteadusest kui ka riigiteadustest, lisaks projektikirjutamise oskuse. Meie eesmärk on pakkuda sulle kõigi nende teemade isiklikku läbitunnetamist ja praktiseerimist.  

Õppes on keskne arenguseminar, mille eesmärk on valmistada sind ette magistritöö kirjutamiseks, toetada sind teadmiste ja oskuste omandamisel ning aidata sul siduda loengutes õpitu ühtseks tervikuks. Selline meetod loob motiveeriva õppekeskkonna, kus arendame muu hulgas akadeemilist kirjutamist, tegeleme kursuseprojektidega ning käime õppereisidel tutvumas põnevate inimeste ja organisatsioonidega.   

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa hakkad õppima Tartus kaunil Toomemäel Lossi 36 asuvas õppehoones. 

Euroopa õpingute üliõpilastele annavad loenguid Johan Skytte poliitikauuringute instituudi hinnatud õppejõud, aga ka teised sotsiaalteaduste valdkonna eksperdid. Nende seas on lektorid majandus- ja õigusteaduskonnast: külalisprofessor Siim Kallas, makroökonoomika professor Raul Eamets, e-valimiste ekspert Mihkel Solvak ning võrdleva poliitika kaasprofessor Piret Ehin. Sind õpetavad kogenud õppejõud ja praktikud nii Eestist kui välismaalt, kes toovad klassiruumi uusi trende ja uudiseid maailmas toimuvast. 

Korraldame üliõpilastele regulaarselt avalikke loenguid, seminare, konverentse ja teisi harivaid üritusi, kuhu kutsume esinema tippspetsialiste kõikjalt maailmast. Sul on võimalus lüüa instituudi tegemistes kaasa näiteks praktikat tehes ja üritusi korraldades.  

Kuna õpe on nii eesti kui ka inglise keeles, võimaldab see sul parandada oma inglise keeles väljendumise oskust ja omandada erialast sõnavara.  

Väga tähtis on õppematerjalide iseseisev läbitöötamine ja rühmatöö. Meie õppejõud kasutavad aktiivõppemeetodeid, mille eesmärk on arendada üliõpilaste kriitilist mõtlemist ja oskust lahendada probleeme nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna. 

Johan Skytte poliitikauuringute instituut on Tartu ülikooli kõige rahvusvahelisem üksus. Meie magistrantidele on loodud hulk stipendiumivõimalusi enesetäiendamiseks Euroopa, Ameerika Ühendriikide ja teistes maailma ülikoolides. Näiteks saab igaüks soovi korral osaleda Erasmus+ programmi kaudu üliõpilasvahetuses, õppida semestri välismaal või käia seal õppevisiidil.  

Uuematest teadussuundadest ja -uuringutest saad osa instituudi juures tegutsevate teaduskeskuste vahendusel:  

 • Euraasia ja Venemaa uuringute keskus (CEURUS)  
 • avalike e-teenuste mõju uurimise keskus (CITIS)  
 • sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) 

  ​​​​​​
  Image

Peale lõpetamist

Euroopa õpingute õppekava vilistlaste seas leidub nii riigiametnikke, ettevõtjaid, ajakirjanikke, teadlasi, poliitikuid, kohalike omavalitsuste töötajaid kui ka kodanikuorganisatsioonide eestvedajaid, kes töötavad Eestis, Euroopas ja mujal maailmas. Nad on aktiivsed ühiskonnaliikmed, kellel on lai silmaring, hea kohanemisvõime ja oskus näha suuremat pilti.  

Meie tuntuimate vilistlaste hulka kuuluvad teleajakirjanik Astrid Kannel, Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, Eesti Ekspressi ühiskonnateemade vastutav toimetaja Erik Moora, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, Catapult Filmsi tegevjuht ja portaali poliitika.guru toimetaja Tõnis Leht ning MTÜ Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare.  

Pärast Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste magistrikraadi saamist on sul võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

 • Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ja CV. Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (vestlus).

Õppekavale kandideerimiseks tuleb esitada CV ja motivatsioonikiri ning läbida sisseastumisintervjuu.

Intervjuu toimub 7. juulil 2022 aadressil Lossi 36 või onlines. Vajadusel toimub lisavoor 8. juulil 2022. 

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirjas (4600 tähemärki) palume välja tuua: 

 • Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja eelneva haridustee ning seniste akadeemiliste tegevuste seos õppeprogrammiga;
 • argumenteeritud seisukohad huvipakkuvate uurimisteemade kohta;
 • magistriõpingute jooksul kogutavate teadmiste rakendamise tulevikuväljavaated ja karjääriperspektiivid;
 • muud erialavalikuga seonduvad aspektid;
 • senine haridustee ja eelnevad akadeemilised tegevused; 
 • töökogemus;
 • ühiskondlik aktiivsus.

Intervjuu

Sisseastumisintervjuu käigus vesteldakse üldteemadel sh motivatsioonikirjas ja CV kajastatud teemadel.

Hindamine

Motivatsioonikirja hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Tulemus kujuneb järgmiselt: 

 • Argumenteeritud Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja orienteerumine õppekava sisuga seotud teemadel, aktuaalsetes ja huvipakkuvates EL poliitikate rakendamise valdkondades (40p);
 • Korrektselt ja heas akadeemilises keeles koostatud ülevaade oma varasemast elu- ja töökogemusest ja õppekäigust, suuline arutlus- ja väljendusoskus ka inglise keeles, mille oskust lisaks õppekeelele (eesti keel) eeldatakse (30p);
 • meisterlik ülevaade saadud teadmiste rakendamisest ja seos karjääriperspektiividega (CV alusel), valmisolek ja motiveeritus programmis õppida (30p).

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 75% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 25% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Kerli Villems
õppekorralduse spetsialist
737 6212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel