Autor: Andero Kalju

Euroopa õpingud

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Euroopa õpingud on mõeldud inimesele, kes tunneb huvi Euroopa Liidu toimimise vastu ja soovib saada teada, millised on eri poliitikavaldkondade tulevikuteemad. Lisaks omandad teadmised peamistest sotsiaal-majanduslikest suundumustest, julgeolekupoliitikast ja rahvusvahelistest rahastamisprogrammidest. Kuna õppekava keskmes on juhtumi- ja probleemipõhine õpe, on sul võimalus siduda õppetöö praktikaga juba õpingute ajal.  

"Astusin aastal 2000 Tartu Ülikooli Euroopa õpingute magistriõppesse. Olin eelnevalt välismajanduse erialal Euroopa Liidu teemadega tutvust teinud ja see tundus mulle huvitav. Lisaks terendas sellel ajal silme ees EL-ga liitumine ning EL alaseid teadmisi oli juurde vaja. Mulle olid siis ja on nüüd südamelähedased välispoliitika ja rahvusvaheliste suhete teemad, ses need teadmised aitavad tänast maailma palju paremini mõista. Tore on see, et kui lugesin EL lennujaamatasude direktiivi oli tõeliselt hea meel, et mul polnud selle teksti mõistmiseks sõnaraamatut vaja."

Eero Pärgmäe, AS Tallinna Lennujaam, Juhatuse liige, kommertsjuht

"Euroopa õpingute erialal õppimise juures oli kindlasti kõige põnevam kaastudengite ekspertvaldkondade lai ulatus. Loengutes analüüsisimegi Euroopa Liidu väljakutseid just läbi kursusekaaslaste tööalaste kogemuste. Lisaks saime uusi teadmisi kohe praktikas rakendada. Meeldis, et suur osa Euroopa õpingute õppekaval õpetavatest õppejõududest on rahvusvahelise taustaga. See andis õpingutele tõeliselt rahvusvahelise mõõtme. Lisaks saime tugeva analüüsioskuse Euroopa väljakutsete osas."

Anett Numa, Valitsussuhete ja kommunikatsiooni juht, Accelerate Estonia

„Teadmised on olulised, kuid üleilmastunud maailmas ainult nendest ei piisa, sest konkurentsirohkel tööturul hinnatakse ka rahvusvahelist kogemust. Skytte instituudis on õpe nii eesti- kui ka ingliskeelne, professorid ja üliõpilased erinevatest riikidest ning oma ala tippspetsialistidest külalislektoreid näeb tihtipeale „Aktuaalses kaameras“. Seminarides hindan kõige rohkem õppejõu ja üliõpilaste interaktiivset arutelu, tänu millele on õpitulem tavalisest palju efektiivsem.“  

Reelika Maranik, vilistlane, Kõu Mobility grupi turundusjuht

Kaheaastane praktiline õpe on korraldatud sessioonidena Tartus kohapeal keskmiselt kaks korda kuus reedel ja laupäeval. Me väärtustame sinu aega ja lisasime programmile distantsõppe komponendi. See võimaldab sul oma aega paindlikumalt kasutada ning toetab õppimise ja töötamise ühendamist.

Sa saad ülevaate Euroopa Liidu ajaloolisest kujunemisest, praegusaja toimimisest, poliitikast ja institutsioonidest. Mitme valdkonna õppeained moodustavad kokku valdkonnaülese õppekava, mis annab teadmisi nii majandus- ja õigusteadusest kui ka riigiteadustest, lisaks projektikirjutamise oskuse. Olulise osa õppekavast moodustavad ained, mis on seotud rahvusvaheliste suhetega. Meie eesmärk on pakkuda sulle kõigi nende teemade isiklikku läbitunnetamist ja praktiseerimist.  

Õppes on keskne arenguseminar, mille eesmärk on valmistada sind ette, kas magistritöö kirjutamiseks või lõpueksami sooritamiseks. Lisaks toetada sind teadmiste ja oskuste omandamisel ning aidata sul siduda loengutes õpitu ühtseks tervikuks. Selline meetod loob motiveeriva õppekeskkonna, kus arendame muu hulgas akadeemilist kirjutamist. Lisaks saad tudengina osaleda instituudi korraldatud sügis- ja kevadkoolides ning käia erinevatel õppereisidel, mille sihtkohad moel või teisel seotud kas poliitikakujundamise või Euroopa Liiduga.

Image
Toomas Hendrik Ilves

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Sa hakkad õppima Tartus kaunil Toomemäel Lossi 36 asuvas õppehoones. 

Euroopa õpingute üliõpilastele annavad loenguid Johan Skytte poliitikauuringute instituudi hinnatud õppejõud, aga ka teised sotsiaalteaduste valdkonna eksperdid. Nende seas on Euroopa õpingute kaasprofessor Stefano Braghiroli, võrdleva poliitika professor Piret Ehin, digiajastu demokraatia külalisprofessor Toomas Hendrik Ilves, käitumusliku poliitikakujundamise teadur Leonore Riitsalu, võrdleva poliitika teadur Edgars Eihmanis. Lisaks annab Georg Merilo praktilisi oskuseid läbirääkimiste pidamiseks. Need on vaid mõned meie õppejõududest, kellega õpingute ajal ilmselt kohtud. Sind õpetavad kogenud õppejõud ja praktikud nii Eestist kui välismaalt, kes toovad klassiruumi uusi trende ja uudiseid laiast maailmast. 

Korraldame üliõpilastele avalikke loenguid, seminare, konverentse ja teisi harivaid üritusi, kuhu kutsume esinema tippspetsialiste kõikjalt maailmast. Nende hulgas on suursaadikud, pea kõik Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikud, erinevate tippülikoolide õppejõud ja poliitikakujundajad. Lisaks on sul võimalus käia erinevatel instituudi korraldatud õppereisidel. Spetsiaalselt Euroopa õpingute eriala tudengitele oleme korraldanud igal aastal õppereisi Brüsselisse. Sul on võimalus lüüa instituudi tegemistes kaasa näiteks praktikat tehes ja üritusi korraldades.  

Kuna õpe on nii eesti kui inglise keeles, võimaldab see sul parandada oma inglise keeles väljendumise oskust ja omandada erialast sõnavara.  

Väga tähtis on õppematerjalide iseseisev läbitöötamine ja rühmatöö. Meie õppejõud kasutavad aktiivõppemeetodeid, mille eesmärk on arendada üliõpilaste kriitilist mõtlemist ja oskust lahendada probleeme nii iseseisvalt kui ka meeskonnatööna. 

Johan Skytte poliitikauuringute instituut on Tartu ülikooli üks Tartu Ülikooli rahvusvahelisematest üksustest, seda nii õppejõudude kui tudengite osas. Meie magistrantidele on loodud hulk stipendiumivõimalusi enesetäiendamiseks Euroopa, Ameerika Ühendriikide ja teistes maailma ülikoolides. Näiteks saab igaüks soovi korral osaleda Erasmus+ programmi kaudu üliõpilasvahetuses, õppida semestri välismaal või käia seal õppevisiidil.  

Uuematest teadussuundadest ja -uuringutest saad osa instituudi juures tegutsevate teaduskeskuste vahendusel:  

 • Euraasia ja Venemaa uuringute keskus (CEURUS)  
 • avalike e-teenuste mõju uurimise keskus (CITIS)  
 • sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)
 • Jean Monnet' tippkeskus
Image
õppehoone

Euroopa õpingute õppekava vilistlaste seas leidub nii riigiametnikke, ettevõtjaid, ajakirjanikke, teadlasi, poliitikuid, kohalike omavalitsuste töötajaid kui ka kodanikuorganisatsioonide eestvedajaid, kes töötavad Eestis, Euroopas ja mujal maailmas. Nad on aktiivsed ühiskonnaliikmed, kellel on lai silmaring, hea kohanemisvõime ja oskus näha suuremat pilti.  

Meie tuntuimate vilistlaste hulka kuuluvad teleajakirjanik Astrid Kannel, Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet, Eesti Ekspressi ühiskonnateemade vastutav toimetaja Erik Moora, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, Catapult Filmsi tegevjuht ja portaali poliitika.guru toimetaja Tõnis Leht ning MTÜ Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare.  

Pärast Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste magistrikraadi saamist on sul võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (75%),
 • eelmise õppeastme keskmine hinne (25%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse koosneb kolmest osast:

 • CV tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024
 • motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024
 • intervjuu 4. või 5. juulil 2024 Tartus aadressil Lossi 36 ruumis 323

Erialakatse koosneb kolmest osast: motivatsioonikiri, CV ja intervjuu.


Motivatsioonikiri ja CV

Motivatsioonikirjas (4600 tähemärki) palume välja tuua

 • Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja eelneva haridustee ning seniste akadeemiliste tegevuste seos õppeprogrammiga;
 • argumenteeritud seisukohad huvipakkuvate uurimisteemade kohta;
 • magistriõpingute jooksul kogutavate teadmiste rakendamise tulevikuväljavaated ja karjääriperspektiivid;
 • muud erialavalikuga seonduvad aspektid;
 • senine haridustee ja eelnevad akadeemilised tegevused; 
 • töökogemus;
 • ühiskondlik aktiivsus.
   

Intervjuu

Sisseastumisintervjuu käigus vesteldakse üldteemadel, sh motivatsioonikirjas ja CV kajastatud teemadel.
 

Hindamine

Motivatsioonikirja ja intervjuud hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. Tulemus kujuneb järgmiselt:

 • argumenteeritud Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja orienteerumine õppekava sisuga seotud teemadel, aktuaalsetes ja huvipakkuvates EL poliitikate rakendamise valdkondades (40p);
 • korrektselt ja heas akadeemilises keeles koostatud ülevaade oma varasemast elu- ja töökogemusest ja õppekäigust, suuline arutlus- ja väljendusoskus ka inglise keeles, mille oskust lisaks õppekeelele (eesti keel) eeldatakse (30p);
 • meisterlik ülevaade saadud teadmiste rakendamisest ja seos karjääriperspektiividega (CV alusel), valmisolek ja motiveeritus programmis õppida (30p).

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Euroopa õpingute õppekava infotund 2024

Eelika Laane-Hannus
Sotsiaalteaduste valdkond
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
õppekorralduse spetsialist
Lossi 36-301
+372 737 6212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Euroopa õpingute magistriprogrammi toetab Jean Monnet' tippkeskus "Rejuvenating Democracy in the EU" (REPAIR). Projekti rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ Jean Monnet programm.

Image
logod

Abiks motivatsioonikirja kirjutamisel

Täiskohaga töö ja magistrantuur. Milleks?

Berit Kivisaar: Euroopa õpingute eriala kui Tartu Ülikooli salajane pärl

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024